Шевчук Наталія Станіславівна

external

Шевчук Наталія Станіславівна

Посада: керівник навчального відділу, викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: доктор філософії  (PhD) (2023)
Тема дисертації: Інтегрована звітність в управлінні аграрними підприємствами
Email: shievchuk.n@ukr.net
Дата народження: 31 травня 1977 р.
Освіта: вища

Коло наукових інтересів: Проблеми розвитку бухгалтерського обліку і звітності для забезпечення стійкого розвитку економіки; теорія та методологія бухгалтерського обліку і звітності, обліково-аналітичне забезпечення процесу управління підприємством.

Кам’янець-Подільський планово-економічний технікум, 1995 р., спеціальність «Бухгалтерський облік і аудит», кваліфікація бухгалтера;
Подільська державна аграрно-технічна академія, 2002 р., спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджера-економіста;
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2021 р., спеціальність 071 Облік і оподаткування, доктор філософії з обліку і оподаткування.

 

Загальний стаж трудової діяльності – 22 рік;
Стаж педагогічної роботи – 12 років.
11.01.1996 р. – 26.12.1997 р. – головний бухгалтер спільного підприємства з іноземними інвестиціями СП «Олімп-Ніке» ЛТД;

27.12.1997 р. – 08.02.1999 р. – головний бухгалтер приватно виробничо-комерційного сільськогосподарського підприємства ПВКСП «Аграрій»;
09.02.1999 р. – 20.10.2005 р. – головний бухгалтер приватного підприємства ПП «Де-Ком»;
10.11.2011 р. – 03.09.2012 р. – бухгалтер Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату;
03.09.2012 р. – 2015 р. – викладач циклової комісії облікових дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу;
2015 – 2018 рр. – викладач кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу;
12.09.16 р. – 01.09.2018 р. – фахівець з працевлаштування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу за сумісництвом;
01.04.2017 р. – 30.10.2018 р. – секретар приймальної комісії за ОС Бакалавр Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу;
01.10.2017 р. – 30.06.2018 р. – викладач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Тернопільського національного економічного університету за сумісництвом;
01.09.2018 р. – 31.10.2019 р. – завідувач заочного відділення за ОС Бакалавр Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу;
01.11.2019 р. – 09.12.2021 р. – завідувач навчально-методичного відділу Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу;
15.01.2019 р. – 09.12.2021 р. викладач кафедри обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу;
З грудня 2020 р. – по даний час – головний бухгалтер Громадської організації ʺЗахисту прав та інтересів молоді з інвалідністю «Безбарʼєрність»ʺ;
09.12.2021 р. – по даний час – керівник навчального відділу Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»;
09.12.2021 р. – по даний час – викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія.

Підготовлені  посібники у співавторстві:

 1. Коркушко О. Н., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С. Бухгалтерський (фінансовий) облік у схемах і таблицях: навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. 245 с.
 2. Скрипник А. Ю., Коркушко О. Н., Лаврук О. В., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С., Герасимова Т. І. Бухгалтерський (фінансовий) облік та контроль у схемах і таблицях: історія та сьогодення : навч.-метод. посібник. Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж / Кам’янець-Подільський. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2020. 310 с.
 3. Тріпак М.М., Гуменюк І.Л., Сушарник Я.А., Топорівська Я.В., Гарбарець І.А., Шевчук Н.С., Дужева О.Г. «Вишкіл-практикум» по підготовці курсових та переддипломних робіт за ОПС фаховий молодший бакалавр та ОКР молодший спеціаліст. Навчальний посібник. ТНЕУ, 2019. 112с.
 4. Тріпак М.М., Сидор Г.В., Топорівська Я.В., Гарбарець І.А., Шевчук Н.С., Дужева О.Г. Гльос І.Р. «Вишкіл-практикум» по підготовці курсових робіт та проходження виробничої практики за ОПС фаховий молодший бакалавр : Навчально-методичний посібник / за редакцією Тріпака М.М. м. Кам’янець-Подільський: ЗУНУ, 2022. 94 с.
 5. Годнюк І.В., Гуменюк І.Л., Шевчук Н. С. Навчальний посібник «Облік у банках» для здобувачів вищої освіти. Тернопіль : ЗУНУ. 2023. 272 с.

Опубліковані статті:

 1. Prodanchuk M., Tripak M., Hutsalenko L., Myskiv L., Shevchuk N. Organization aspects of the integrated reporting formation. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, № 5(40). Р. 110 –119. (Web of Science)
 2. Prodanchuk M., Bezdushna , Mуkhalkiv A., Shevchuk N., & Popova  O. (2022). Development of integrated reporting in ensuring a balanced system of management system indicators. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, № 6(47), Р. 111–123. https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3928 (Web of Science)
 3. Prodanchuk, M., Kovalchuk, T., Kladiyev, V., Hurenko, T., & Shevchuk , N. (2023). Theoretical and methodical principles of the formation of integrated reporting. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, № 3(50), 63–75. https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4032 (Web of Science)
 4. Tripak, M. M., & Shevchuk, S. S. (2020). The paradigm of  inclusive  economic  socialization  of  human  capital  in  modern  Науковий вісник Полісся. 2020. No 1(20)., P. 28-35.
 5. Годнюк І., Шевчук Н. Облікова політика та її вплив на діяльність підприємства в умовах воєнного стану. Економічні горизонти. № 2(24), С. 110–119. https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(24).2023.281235
 6. Shevchuk N. Prerequisites for integrated reporting development. The Herald of Ternopil National Economic University. 2019. 4. pp. 116–126. http://dx.doi.org/10.35774/visnyk2019.04.116.
 7. Shevchuk N. S. Integrated reporting – conceptual model. Kierunki rozwoju rachunkowości. Praca zbiorowa / Gierusz Jerzy (red.). Katowice, Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2021. pp. 285–303. https://books.google.pl/books?id=PRVEEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false.
 8. Tripak M. M., Shevchuk N. S. Transparency of reporting information. Kierunki rozwoju Rachunkowości. Praca zbiorowa / Gierusz Jerzy (red.). Katowice, Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2021. рp. 305–327. https://books.google.pl/books?id=PRVEEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false
 9. Шевчук Н. С. Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність. Економіка АПК. 2018. № 12. С. 95–102. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201812095.
 10. Шевчук Н. С. Інтегрована звітність: дефініції, принципи та концептуальні засади. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2018. № 29. С. 211–220. https://doi.org/10.37406/2706-9052-2018-2-25.
 11. Шевчук Н. С. Етапи становлення інтегрованої звітності. Облік і фінанси. № 3(85). С. 62–70. https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-3(85)-62-70.
 12. Шевчук Н. Інтегрована звітність в управлінні природним капіталом. Облік і фінанси. № 1(95). С. 32–41. https://doi.org/10.33146/2307-9878-2022-1(95)-32-41.
 13. Саблук П., Проданчук М., Шевчук Н. Удосконалення оцінювання ефективності управлінської системи на основі інтегрованої звітності. Облік і фінанси. № 2(96). С. 33–42. https://doi.org/10.33146/2307-9878-2022-2(96)-33-42
 14. Шевчук Н. Нормативно-правове регулювання підготовки інтегрованої звітності. Облік і фінанси. № 1(99). С. 56–67. https://doi.org/10.33146/2307-9878-2023-1(99)-56-67.
 15. Кушнір Л. А., Коркушко О. Н., Шевчук Н. С. Особливості обліку благодійної допомоги в умовах воєнного стану. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. № 38 (2023). С. 140-144. https://doi.org/10.37406/2706-9052-2023-1.20.
 16. Tripak M.M., Shevchuk N.S. The paradigm of economic socialisation of an inclusive University. Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), О.М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. Кам’янець-Подільський: Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету «Економічна думка», 2020. Вип. 3. С. 23-37. – ISSN 2617-1112
 17. Шевчук Н.С. Активізація розумової діяльності студентів під час викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік 1» Збірник науково-методичних праць Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату: «ВЕКТОР» Вип. 1.  м. Кам’янець-Подільський, 2016. С. 97-106;
 18. Шевчук Н.С. Проскова Л.В. Агрострахування як кар’єрна зона для людей з обмеженим можливостями. Вектор Поділля. наук. журн. Кам’янець-Подільський. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2018. С. 56-67.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Шевчук Н. С. Інтегрована звітність в управлінні аграрним підприємством. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством. XІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 24 червня 2022 р). / відп. ред.В. В. Чудовець. Вип. 14. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. С.230–232.
 2. Шевчук Н. С. Перспективи розвитку інтегрованої звітності. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 24-25 листопада 2022 р.). Кам’янець-Подільський: НРЗВО КПДІ, 2022. С.122–123.
 3. Шевчук Н. С. Аналітичні можливості інформаційної складової інтегрованої звітності. Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах соціально-економічних викликів. Міжнар. круглий стіл (м. Тернопіль, 28 травня 2021 р.). Т. 1. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. С.170–172.
 4. Шевчук Н. С. Інтегрована звітність в управлінні природними ресурсами підприємства. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 27-28 травня 2021 р.). Кам’янець-Подільський: ПОСПЕЦНАРСЕК, 2021. С. 131–134.
 5. Шевчук Н. С. Інтегрована звітність в управлінні підприємством. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14-15 травня 2021 р.). Львів: ЛТЕУ, 2021. С. 261–264.
 6. Шевчук Н. С. Інтегрована звітність – нова модель корпоративної звітності. Теорія та практика управління в державному, муніципальному та корпоративному секторах: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ 28 грудня 2020 р.) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2020. С. 84–87.
 7. Шевчук Н. С. Транспарентність інтегрованої звітності. Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні. VI Mіжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль 22 травня 2020 р.). Т. 1. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. С. 115–118.
 8. Шевчук Н. С. Проблеми методичного забезпечення бухгалтерської (фінансової, інтегрованої) звітності. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 21-22 травня 2020 р.). Кам’янець-Подільський: ПОСПЕЦНАРСЕК, 2020. С. 92–95.
 9. Шевчук Н. С. Інтегрована звітність в системі управління аграрним підприємством. Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: тенденції та перспективи сучасного етапу. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 квітня 2020 р.). Київ: ННЦ «ІАЕ», 2020. С. 72–74.
 10. Шевчук Н. С. Інтегрована звітність в контексті впровадження концепції сталого розвитку. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та програмної реабілітації соціуму: IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 19-20 квітня 2019 р.). Кам’янець-Подільський: ПОСПЕЦНАРСЕК, 2019. С. 161–163.
 11. Шевчук Н. С. Інтегрована звітність стійкий підхід до управління підприємством. Розвиток інтегрованої звітності підприємств. Міжнародна наукова конференція Державного університету «Житомирська політехніка». (м. Житомир, 4-5 жовтня 2019 р.). Житомир, 2019. С. 279–281.
 12. Шевчук Н. С. Інтегрована звітність – спонукальний чинник розвитку бухгалтерського обліку. Теорія та практика управління розвитком економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2019 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019. С. 70–72.
 13. Шевчук Н. С. Бухгалтерська звітність як джерело інформаційного забезпечення системи управління підприємством. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та програмної реабілітації соціуму. Міжнар. наук.-практ. конфер. (м. Кам’янець-Подільський, 26-27 квітня 2018 р.). Кам’янець-Подільський: ПОСПЕЦНАРСЕК, 2018. С. 137–140.
 14. Шевчук Н. С. Проблемні питання обліку надзвичайних подій завданих війною. Обліково-фінансова наука і практика: пріоритети розвитку та місія у воєнний час: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16 листопада 2022 р., м. Київ) / Відпов. за вип. Ю.С. Бездушна. К.: ННЦ «ІАЕ», 2022. С. 93-96.
 15. Шевчук Н. С. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України. Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія: збірник тез міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 45-річчю економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету. Кам’янець-Подільський, 12-13 жовтня 2017. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. С. 300-303.
 16. Шевчук Н. С. Державна політика щодо розвитку страхування аграрних підприємств України. Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції – Київ, НУБіП України, 2018. С.76.-78.
 17. Шевчук Н. С. Актуальні проблеми обліку дебіторської заборгованості. Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (14-16 березня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2017. С. 313-315.
 18. Шевчук Н. С. Сучасні підходи до забезпечення якості освіти для студентів з особливими освітніми потребами. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та програмної реабілітації соціуму: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ПОСПЕЦНАРСЕК: «Вектор». Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2017. С.187-190. 

Стажування і підвищення кваліфікації:

 1. Аспірантура з 15.09.2017 р. по 14.09.2021 р. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (вечірня форма навчання), Наказ № 19-А від 15 вересня 2017 р. (53 кредити/ 1590 годин).
 2. Стажування за змішаною формою навчання на виробництві відповідно до індивідуальної програми стажування по навчальним напрямкам: «Теорія бухгалтерського обліку», «Бухгалтерський облік 1», «Фінансовий облік», «Статистика» на базі ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» загальним обсягом 90 год. (3 кредити ECTS), з 22 лютого 2021 р. по 05 квітня 2021 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації № 22 від 06.04.2021 р.)
 3. Has participated in the International Winter School “SOCIAL DIMENSIONS OF EUROPEAN STUDIES», 17-28 January 2022, certificate № WS2022-000344. Credits earned: 4,0 ECTS credits / 120 hours.
 4. Підвищення кваліфікації керівників закладів вищої освіти з 05 по 13 грудня 2022 року за темою «Особливості управління закладами вищої освіти та освітнім процесом в умовах воєнного» на базі Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України (1,5 кредиту ЄКТС/ 45 годин). Сертифікат СС 38282994/4980-22, МОН № 3/27-вн-23 від 11.01.2023 р.
 5. Підвищення кваліфікації керівників закладів фахової передвищої освіти з 05 по 06 жовтня 2020 року на базі Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України (16 годин). Сертифікат СС 38282994/1529-20.
 6. Підвищення кваліфікації заступників директорів з навчальної роботи з 27-28 жовтня 2020 року на тему «Ефективне управління освітнім процесом» на базі Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України (16 годин). Сертифікат СС 38282994/1901-20.
 7. Міжнародне підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення функціонування бізнес-структур в реаліях сьогодення» 4 грудня 2023р. – 26 січня 2024р. UAB ORME INVESTICIJOS  Lietuva, Vilnius. МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ № 24 / 26 січня 2024р. Кількість годин – 90 (4 кредити ECTS)
Translate