Присакар Володимир Васильович

Присакар Володимир Васильович

Посада: доцент кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, 1992 р.
Вчене звання: доцент кафедри соціальної роботи та психології , 1997 р.
Тема кандидатської дисертації: «Виховання старшокласників в дусі дружби народів в процесі міжнаціонального спілкування (з врахуванням етнічних особливостей України)»
Email: rajakozak1916@ukr.net
Дата народження: 04 лютого 1949 р.
Освіта: вища

Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, 1976 р., спеціальність «історик», викладач історії і суспільствознавства.

1968 р. – 1978 р. – вчитель Маківської восьмирічної школи Дунаєвецького району Хмельницької області;
1978 р. – 1983 р. –методист Дунаєвецького районного відділу народної освіти;
01.09.1983 р. – 31.08.1988 р. – асистент кафедри педагогіки і методики початкового навчання Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту;
01.09.1988 р. – 30.11.1991 р. – аспірант кафедри педагогіки і психології Київського державного педагогічного інституту іноземних мов;
01.12.1991 – 04.06. 2016 року – асистент, старший викладач , доцент кафедри педагогіки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
листопад 2016 р. – по даний час – доцент кафедри соціальних дисциплін і психології Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Наукові доробки: 132 наукові праці, з яких 89 у фахових виданнях, 1 монографія та 7 навчальних посібників. Працює над завершенням монографічного дослідження «Виховання в учнів загальноосвітніх шкіл культури міжетнічних відносин».

Напрям наукового дослідження: «Проблема виховання у школярів культури міжетнічних відносин в Україні».

1. Вересень-листопад 2009 року стажування при кафедрі педагогіки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка з теми “Сучасні технології викладання педагогічних дисциплін”.
2. Травень-червень, вересень-жовтень 2012 року стажування за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» при кафедрі загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом Уманського державного педагогічного університету ім. П.Г. Тичини (м. Умань, Черкаська область).
3. З 17 листопада 2016 року по 17 травня 2017 року стажування з теми «Впровадження сучасних освітніх технологій у підготовці фахівців соціальної сфери» при кафедрі соціальної педагогіки і соціальної роботи в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Translate