Годнюк Ірина Валентинівна


Годнюк Ірина Валентинівна

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: kapelka287@gmail.com
Дата народження: 28 вересня 1977 р.
Коло наукових інтересів: Напрям наукового дослідження: «Облік власного,  інтелектуального, людського капіталу, звітність підприємств, облік в умовах інклюзії».

Подільська державна аграрно-технічна академія, 1995 1999 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація економіста-бухгалтера.
Аспірантура Подільського державного аграрно-технічного університету, 2001-2004 рр.

1998 р. – 1999 р. – бухгалтер ТОВ «ЗС-ЛТД» та ТОВ «Подільська агропродспілка»;
1999 р. – 2005 р. – викладач економічних дисциплін Кам’янець-Подільського індустріального технікуму;
01.09.2004 р. – 31.06.2007 р. – асистент кафедри обліку і аудиту Подільського державного аграрно-технічного університету;
01.09.2007р. – 24.11.2016р. – доцент кафедри обліку і аудиту Подільського державного аграрно-технічного університету;
01.12.2016 р. – по даний час – викладач кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування (з 02.2019 року викладач кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики, з 09.2019 року викладач обліку і оподаткування) Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
06.2017 р. – 06.2019 р. – cекретар Вченої ради Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
02.2019 р. – 09.2019 р.– в.о. завідувача кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
09.2019 р. – 12.2019 р. – в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу

Підручники:

 1. Коркушко О. Н., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С. Бухгалтерський (фінансовий) облік у схемах і таблицях : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. 245 с.
 2. Скрипник А. Ю., Коркушко О. Н., Лаврук О. В., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С., Герасимова Т. І. Бухгалтерський (фінансовий) облік та контроль у схемах і таблицях: історія та сьогодення : навч.-метод. посібник. Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж / Кам’янець-Подільський. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2020. 310 с.
 3. Годнюк І. В. ,Гуменюк Л. І. Шевчук Н. С. Облік у банках Тернопіль: / навч. посіб. ЗУНУ 2023. 272 с.

Статті:

 1. Годнюк І. В., Чижевська О. М. Перспективи бухгалтерського обліку земельних ресурсів в умовах застосування інформаційних технологій // Глобальні та національні проблеми економіки Вип. 4. Миколаїв, 2015. С. 975-981
 2. Годнюк І. В., Вольська А. О. Формування консолідованого обліку та фінансової звітності в корпоративних групах // Науково-практичний економічний журнал «Економічні студії» №2 (06) квітень Львів, 2015. С. 25-30
 3. Вольська А. О., Ніколашин А. О., Годнюк І. В. Щодо суспільних аспектів земельних відносин // Науковий журнал «Молодий вчений» № 2(17) ч.6. Херсон, 2015. С. 990-994.
 4. Годнюк І. В Консолідована звітність, проблеми формування та нормативного регулювання // FromBaltictoBlackSea: NationalModelsofEconomicSystems : ProceedingsInternatioalScientific-PracticalConference (March 25, 2016. Piga). / Piga :BaltijaPublishihg, 2016. Part 1. Р. 272-275
 5. Годнюк І. В. Нормативне регулювання та методичні аспекти консолідації фінансової звітності // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації Вип. 1. Тернопіль, 2016. С. 31-39
 6. Годнюк І.В. Гуменюк І.Л. Гераймович В.Л. Економічна сутність та проблеми обліку інтелектуального капіталу як фактору інноваційного розвитку економіки // Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство». Випуск № 13. Мукачево, 2017. C.1334-1338
 7. Годнюк І.В., Семенишена Н.В. Соціальний облік та звітність як інструменти соціальної відповідальності // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Випуск 26, Частина 2. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С. 131-140.
 8. Гераймович В.Л., Гуменюк І.Л., Годнюк І.В. Екологічні аспекти переходу до “зеленої” економіки в Україні // щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка, фінанси, право». Випуск №6/3. Київ, 2018. С.10-14
 9. Годнюк І.В., Шубенко І.А. Сучасні підходи до розкриття інформації про інтелектуальний капітал та його відображення у звітності Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Випуск 29. Одеса. 2019. С. 539-547.
 10. Шубенко І.А. Годнюк І.В. Ризики солідарного рівня пенсійної системи України. Наукові горизонти // Житомирський національний агроекологічний університет №4 (77). Житомир. 2019 С. 77-86.
 11. Годнюк І. В. Розвиток людського капіталу як стратегії управління інтелектуальним капіталом в інклюзивному середовищі // Вектор Поділля: наук. журн. / [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), О. Н. Коркушко (заст. гол. ред.), A. Zielinska та ін.]. Кам’янецьПодільський : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. Вип. 1. С 53-63.
 12. Годнюк І.В., Шубенко І.А. Сучасні підходи до розкриття інформації про інтелектуальний капітал та його відображення у звітності Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку . Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Випуск 29. Одеса, 2019. С. 539-547
 13. Шубенко І.А. Годнюк І.В. Ризики солідарного рівня пенсійної системи України. Наукові горизонти . Житомирський національний агроекологічний університет №4 (77). Житомир, 2019 С. 77-86
 14. Скрипник А. Ю., Коркушко О. Н., Лаврук О. В., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С., Герасимова Т. І. Бухгалтерський (фінансовий) облік та контроль у схемах і таблицях: історія та сьогодення: навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський :Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2020. 310 с.
 15. Шубенко І.А., Годнюк І.В. Реальні та гіпотетичні ризики майбутнього накопиченого рівня пенсійного страхування в Україні. Наукові горизонти. Житомирський національний агроекологічний університет Житомир, 2020
 16. Годнюк, І. А. Шубенко, А. О. Вольська. Фінансове шахрайство у комерційних банках Україн. Шляхи боротьби у сфері безготівкових розрахунків. Економічний простір. Збірник наукових праць № 165, 2021, С.110-115
 17. І. В. Годнюк, Л.А. Кушнір Ринковий обіг землі: Проблеми і шляхи вирішення Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» 2021, вип.53 с.8-14
 18. Годнюк І.В., Гуменюк І.Л., Шевчук О.В. Розвиток цифрової компетентності студентів економічного профілю Журнал Наукові перспективи (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка»,Серія «Медицина», Серія «Педагогіка», Серія «Психологія») Випуск N 4(22), 2022. С.123-132
 19. Кушнір Л.А., Коркушко О.Н., Годнюк І.В. Облік та оподаткування криптовалюти в умовах нестабільності діючого законодавства ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ Електронний науково-практичний журнал Випуск 64, 2022 р. С.76-82
 20. Тріпак М.М., Годнюк І.В., Шевчук Н.С. Обліковий аспект розвитку людського капіталу та соціалізація людського капіталу в умовах інклюзії Домінанти становлення інклюзивного соціуму в Україні: колективна монографія / За загальною редакцією М. 4/ Тріпака, С. Петрухи, А. Тимківа. Кам’янець-Подільський: ЗУНУ, 2022. С. 212-233
 21. Ірина Годнюк , Наталія Шевчук Облікова політика та її вплив на діяльність підприємства в умоває воєнного стану Журнал «Економічні горизонти» № 2(24) 2023 р. С.110–119.
 22. Годнюк І.В. Сучасні ризики в обліковій системі підприємства. Журнал Інклюзивна економіка Вип.1 2023р. С.12-16.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Годнюк І. В. Поняття консолідованого обліку та формування консолідованої фінансової звітності // Розвиток національної економіки: теорія і практика: Міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп. / Івано-Франківськ, 2015. С. 226-227
 2. Годнюк І. В. Нормативне регулювання та методика консолідації фінансової звітності // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи: Міжнар. наук.-практ. інтернетконф.: тези доп. (11 грудн. 2015 р., ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). / Тернопіль : Крок, 2015. С. 35-37.
 3. Годнюк І. В., Ксьоншка О. П. Особливості обліку фінансових результатів та шляхи удосконалення // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін та сталого економічного розвитку: ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернетконф.: тези доп. (25 листоп. 2015 р. ЛНТУ, м. Луцьк) / Тернопіль: Крок, 2015. С. 102-105.
 4. Годнюк І. В.,Костинюк Б. О. Власний капітал як об’єкт обліку та оцінки // Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграціїМіжнар. наук.-практ. інтернетконф.: тези доп. (30 жовтня 2015 р., ПДАТУ м. Кам’янець-Подільський) / Тернопіль : Крок, 2015. С. 153-155.
 5. Годнюк І. В Особливості методики консолідації та питання формування звітності корпоративних підприємств // Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу й оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку:Міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп. 14 грудня 2016 р., (ПДАТУ, м. К-П). / Тернопіль: Крок, 2016. С. 23-26.
 6. Годнюк І. В Соціальний облік та звітність як інструменти соціальної відповідальності // Збірник науково-методичних праць ПСНРСЕК. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму:Міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп.: ВЕКТОР. Вип.2. / К-П: Аксіома, 2017. С. 39-42.
 7. Годнюк Ірина.Облік нематеріальних активів та проблеми їх оцінки // Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 45-річчю економічного факуль¬тету Подільського державного аграрно-технічного університету (Кам’янець-Подільський, 12-13 жовтня 2017 року). Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. С. 244-247.
 8. Годнюк І.В. Сутність, проблеми облікової політики в частині нематеріальних активів // Збірник науково-методичних праць ПСНРСЕК. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму:IIМіжнар. наук.-практ. конф.: тези доп. 26-27 квітня 2018 року м. К-П / Тернопіль, 2018. С. 57-60
 9. Годнюк І.В., Боршуляк Н.С. Формування інклюзивного середовища у вищому навчальному закладі // Світ економічної науки. Випуск 5″: Міжнародна наукова інтернет-конференція: тези доп.26 червня 2018 року м. Тернопіль, 2018. С.94-96
 10. Вольська А.О., Годнюк І.В., Гуменюк Д.М. До питання зайнятості осіб з інвалідністю // Економіка та управління: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців. – Одеса: ОДАБА. 2018. С. 285-289.
 11. Годнюк І.В. Необхідність відображення інформації про інтелектуальний капітал у звітності підприємств. Збірник науково-методичних праць ПСНРСЕК. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: III Міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп. 19-20 квітня 2019 року. м. К-П / Тернопіль, 2019. С. 57-60
 12. Годнюк І. В., Вольська А.О. Актуарний облік як система оцінки економічної вартості бізнесу «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством»: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1 (м. Полтава, 23 квітня 2019 року). – Полтава, 2019. – С. 57-59
 13. Годнюк І. В. Поняття інтелектуального капіталу та розкриття інформації у звітності підприємств // Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 19-21 березня 2019 р. Ч. 1. – Львів: ЛНАУ, 2019. С. 174-177
 14. Годнюк І.В. Розвиток людського капіталу в інклюзивному середовищі // Збірник науково-методичних працьХУУП «Стратегічні напрями соціальноекономічного розвитку держави в умовах глобалізації» IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. : тези доп. 21.вересня 2019 року м. Хмельницький, 2019. С 44-2. Завідувач кафедри обліку і оподаткування 2019 р.
 1. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, тема «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 01.04.2015-14.04.2015, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 103733, реєстраційний номер 2329.
 2. ТОВ «Агродім Велес» с. Гаврилівці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області Стажування на виробництві за темою «Податковий облік та електронна звітність» 3 01.01.2016 р.- 01.03.2016 р. (Довідка);
 3. Подільський державний аграрно- технічний університет, курси цільового призначення за напрямом «Іноземна мова» за сприяння міжнародного центру, культурної діяльності «Руки співдружності», сертифікат №1115. 06.2016-30.06.2016
 4. Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти: Педагог з основ інклюзивної освіти і корекційної педагогіки, тема «Особливості мислення у дітей із затримкою психічного розвитку», свідоцтво про підвищення кваліфікації від 28.02.2019 р. КП 02125616/124-19
 5. Подільський державний аграрно-технічний університет підвищення кваліфікації у формі стажування з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні», свідоцтво про підвищення кваліфікації СС22769675/000435-19 (150 год) від 23.12.2019
 6. Вища школа бізнесу та підприємництва за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій Міжнародне стажування: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» 20 – 31 січня 2020 року (м. Островець, Польща)
 7. ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат», стажування за змішаною формою навчання на виробництві відповідно до індивідуальної програми стажування по навчальним напрямкам: «Звітність підприємств», “Облік і звітність в оподаткуванні”, “Податковий менеджмент” загальним обсягом 90 годин (3 кредити ECTS) на базі ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» з 22 лютого 2021 року по 05 квітня 2021 року, довідка №19 від 06 квітня 2021р.
 8. Стажування без відриву від освітнього процесу на виробництві відповідно до індивідуальної програми стажування по навчальному напрямку: «Аудит», «Державний фінансовий контроль» на базі АТ «Таскомбанк» загальним обсягом 90 год. (3 кредити ECTS), з 22 червня 2022 р. по 18 липня 2022 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації №18/2 від 18.07.2022 р.).
 9. Міжнародне підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення функціонування бізнес-структур в реаліях сьогодення» 4 грудня 2023р. – 26 січня 2024р. UAB ORME INVESTICIJOS  Lietuva, Vilnius. МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ № 20 / 26 січня 2024р. Кількість годин – 90 (4 кредити ECTS)

Translate