Федорчук Віктор Миколайович

Федорчук Віктор Миколайович

Посада: доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, 1982 р.
Вчене звання: доцент 
Тема кандидатської дисертації: «Формування активно-позитивного ставлення до праці в майбутніх робітників (на прикладі сільських ПТУ)»
Email: vmfedorchuk@ukr.net
Дата народження: 10 вересня 1948 р.
Освіта: вища

Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П.Затонського, 1976 р., спеціальність “Фізика”, кваліфікація учитель фізики.

1976 р. -1979 р. – голова учнівського профкому, викладач технічної механіки;
1979 р.-1982 р. – навчання в аспірантурі НДІ психології Міністерства освіти УРСР;
1982 р.- 1989 р. – асистент, старший викладач кафедри педагогіки і психології Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту;
1989 р. – очолив новостворену кафедру психології Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту;
1997 р. – 2001р. – проректорз соціально-психологічної роботи та зв’язків з освітніми закладами Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту;
2002 р. – 2010 р. – проректор з науково-педагогічної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
2010 р. – 2016 р. – доцент кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
01.09.2016 р. – 22.02.2017 р. – доцент кафедри соціальної роботи та психології, Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату;
23.02.2017р – 31.12.2017 р. – в. о. завідувача кафедри соціальної роботи та психології Подільського навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
01.01.2018 р. – по даний час – доцент кафедри соціальної роботи та психології Подільського навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Основні публікації:

1. Розвиток комунікативної компетентності викладача. Соціально-психологічний тренінг. Кам’янець-Подільський: Абетка. 2003.–240 с.
2. Социально-психологический тренинг С. 286-287. Психология общения. Энциклопедический словарь / Подобщ. ред. А.А.Бодалева. – М.: Изд-во «Когито-Центр», 2011. – 600 с.
3.Тренинги общения: классификация с. 289-290. Психология общения. Энциклопедический словарь / Подобщ. ред. А.А.Бодалева. – М.: Изд-во «Когито-Центр», 2011. – 600 с.
4. Тренінг особистісного зростання. [текст]: навч. посіб. /В.М. Федорчук – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 250 с.
5. Прийоми і техніки психологічної допомоги: теорія і практика: семінар-практикум для психологів / В.М. Федорчук – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 44 с.
6. Вимоги до особистості ведучого тренінгу. Особистісно-професійний розвиток майбутнього педагога: монографія / За ред. проф. М.В. Савчина. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 331 с.
7. Як стати психологом для себе / В.М. Федорчук – Кам’янець-Подільський / Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2015. – 252 с.
8.Федорчук В.М., Сторожук Н.Р. Інклюзивне навчання як неохідна умова розвитку емпатії майбутніх соціальних працівників // Вектор Поділля : наук. журн. / [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), О. Н. Коркушко (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2018. Вип. 1. 247 с. С 197-206.
9.Федорчук В.М., Сторожук Н.Р. Емоційна компетентність як важливий чинник інклюзивного навчання майбутніх фахівців соціономічної сфери: теоретичний аспект. // Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний навчально- реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), О. М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. Вип. 2. 304 с. С.240-255

За результати багатогранної діяльності В.М. Федорчук нагороджений:
– Почесними грамотами МОН України (1987 р., 1998 р.);
– Знаком «Відмінник освіти України» (1997 р.);
– Почесною грамотою Верховної Ради України (2003 р.);
– Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації (2008 р.);
– відзнакою Кам’янець-Подільського міського голови «За заслуги перед міською громадою» (2008 р.);
– грамотами факультету військової підготовки Подільського державного аграрно-технічного університету та Кам’янець-Подільського військового гарнізону «За активну роботу з патріотичного виховання молоді Кам’янець-Подільського гарнізону та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав» (2008 р., 2009 р.);
– Знаком МОН України «Василь Сухомлинський» (2009 р.);
– Почесним дипломом «За особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчально-виховного процесу» (за організацію виставки «Сучасна освіта в Україні» 2008 р., 2009 р.).

1. У 1984 році (чотири місяці) навчався в Інституті підвищення кваліфікації (ПІК) АПН СРСР (Москва), тема «Інтерактивні методи навчання»;
2. У 1988 році перебував на стажуванні (чотири місяці) в МДУ ім. М.В. Ломоносова, тема «Групові форми роботи»;
3. 1991 р.- брав участь у сертифікованому семінарі з нейролінгвістичного програмування (НЛП);
4. 1992 р. – стажування в Київському державному педагогічному інституті, тема «Психологічне консультування»;
5. 1993 р.- брав участь у сертифікованому семінарі з позитивної сімейної психотерапії Н. Пезешкяна;
6. 1994 р. – 1999 р. – навчання в Міжнародній школі з психотерапії “Трускавець 1994-1999” за напрямком “Клієнт-центрована психотерапія” К.Роджерса;
7. 2001 р. – як член Української спілки психотерапевтів брав участь в супервізії з клієнтцентрованої психотерапії (м. Львів);
8. 2002 р. – стажувався в Російському державному педагогічному університеті ім. О.Т. Герцена (Санкт-Петербург) і консалтинговій групі “Квалітет”;
9. 2010 р. – стажування в Київському національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова на кафедрі психології, тема «Майстер-клас тренінгу особистісного зростання».
10. 2015 р. – підвищення кваліфікації на кафедрі практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, тема «Використання тренінгових технологій в навчальному процесі»;
11. 2016 р. – 2017 р. – стажування в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, тема «Вдосконалення теоретичноїі практичної підготовки майбутніх соціальних працівників щодо ведення тренінгів».

Translate