Бачинська Олена Миколаївна

Бачинська Олена Миколаївна

Посада: доцент кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах формування якості освітніх послуг»
E-mail: Helena_kozak@ukr.net
Дата народження: 17 березня 1986 р.
Освіта: вища.
Коло наукових інтересів: економіка освіти, економіка праці, педагогіка і психологія вищої школи.

Кам’янець-Подільський державний університет, 2007 р., базова вища освіта за напрямком підготовки «Економіка і підприємництво», кваліфікація бакалавр з економіки підприємства
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2008 р., повна вища освіта за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація магістр з економіки підприємства

2008-2010 рр. – асистент кафедри економіки підприємства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
2009-2014 рр. – аспірант кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету
З 2017 р. – по даний час – викладач кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування (з 2019 року кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики) Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Наукові доробки: 42 наукові праці, в тому числі 12 публікацій у фахових виданнях , участь в 1 колективній монографії, 1 монографія у співавторстві, 3 статті у не фахових виданнях, 25 публікацій у збірниках тез науково-практичних конференцій.

Заступник головного редактора наукового журналу «Вектор Поділля» (Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж) (2019-2020 рр.)
Член редакційної колегії збірника тез І Міжнародної наукової студентської конференції: Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: (15-16 листопада 2019 р.). У 3 Т. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2019 р.

Голова Ради молодих вчених Коледжу.
Дійсний член громадської організації “Спілка економістів України” (довідка N 03/а від 10.03.2021р.).

  1. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти: «Педагог з основ інклюзивної освіти і корекційної педагогіки», тема: «Інклюзивна освіта в Україні, проблеми та перспективи розвитку», свідоцтво про підвищення кваліфікації від 28.02.2019 року КП 02125616/33-19 (15.12.2018 – 28.02.2019)
  2. Стажування на виробництві (за напрямом формування і використання економічного потенціалу підприємства та управління соціально-трудовими відносинами) на базі ТзОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» з 10 листопада по 22 грудня 2020 року. Довідка №25 від 23 грудня 2020р. (90 годин).
  3. Успішно закінчила навчальний курс “Інклюзія та дистанційне навчання” (30 год), 11.01.2021 р -22.01.2021р. Сертифікат SRKPSI-CE000659
  4. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, навчання за програмою підвищення кваліфікації “Сучасні ІКТ в освіті” (цифрова компетентність) з 19 лютого 2021 р. по 06 березня 2021 р. (30 годин) Свідоцтво ПК №1720
  5. Міжнародне підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення функціонування бізнес-структур в реаліях сьогодення» 4 грудня 2023р. – 22 січня 2024р. UAB ORME INVESTICIJOS  Lietuva, Vilnius. МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ № 19/ 26 січня 2024р. Кількість годин – 90 (4 кредити ECTS)
Translate