Інформаційні матеріали з питнь академічної доброчесності

Інформаційні матеріали щодо популяризації принципів академічної доброчесності та підвищення рівня обізнаності всіх учасників освітньо-наукової діяльності в питаннях академічної доброчесності  

Відеоматеріали

Інформаційні бюлетені “Академічна доброчесність Infobulletin”

Infobulletin – це підбірка матеріалів для детального ознайомлення з різними аспектами забезпечення академічної доброчесності.

Випуск№1.Коротко про головне.

Випуск №2.Плагіат = порушення авторських прав?

Випуск №3.Як вижити без самоплагіату?

Випуск №4.Скільки відсотків можна?

Випуск №5. Студентський плагіат. Частина 1. Хто винен?

Випуск №6. Студентський плагіат. Частина 2. Що робити?

Випуск №7. Як підвищити якість оцінювання?

Випуск №8. Як підтримати чесність дистанційного навчання?

Випуск №9.Як поліпшити (не) дистанційне навчання?

Випуск №10.Як формулювати результати навчання?

Випуск №11.Як підготувати якісний силабус?

Випуск №12.Як посилити політику доброчесності ЗВО?

Випуск №13.Як протидіяти неправдивому авторству?

Випуск №14.Як запобігти аутсорсингу завдань?

Випуск №15. Як реагувати на порушення доброчесності?

Випуск №16. Якими бувають фальсифікації та фабрикації?

Випуск №17. Що сприяє недоброчесності?

Випуск №18. Як рецензувати дипломну роботу?

Випуск №19. Чому слід зважати на конфлікти інтересів?

Випуск № 20. Які корупційні ризики можуть мати місце в ЗВО?

Випуск № 21. Що нам слід змінити?

Translate