16 червня 2023 року наукова спільнота Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» та Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» приймала участь в розширеному засіданні Ради стейкхолдерів

16 червня 2023 року наукова спільнота Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» та Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» приймала участь в розширеному засіданні Ради стейкхолдерів

16 червня 2023 року наукова спільнота Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» та Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» приймала участь в розширеному засіданні Ради стейкхолдерів.
Члени Ради є представниками різних інституцій, з якими налагоджено співпрацю не лише у межах Хмельниччини, а й з кордону, зокрема із Бидгоща.
Із вітальним словом виступив ректор інституту, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія Маря’н Тріпак. Він акцентував увагу на важливості співробітництва зі стейкхолдерами, актуальності проведення таких засідань, окреслив шляхи спільної діяльності зі стейкхолдерами.
В процесі зустрічі гаранти освітніх програм поінформували стейкхолдерів про цілі, задачі, етапи та очікувані результати освітніх програм. В свою чергу стейкхолдери проаналізували фахові компетентності та програмні результати потрібні для підготовки здобувачів освіти, конкурентоспроможних на ринку праці. Крім того, було озвучено ряд пропозицій по вдосконаленню ОПП, які будуть висвітлені у рецензіях. Пропозиції, внесені стейкхолдерами, досить слушні і будуть враховані в формуванні ОПП.
Зустріч пройшла в дружній, творчій атмосфері. Загалом, як стейкхолдери, так і представники наукової сфери оцінили високий рівень сформованих освітньо-професійних програм. Компоненти програм в повній мірі забезпечують набуття необхідних загальних і фахових компетентностей та програмних результатів навчання, а вибіркові в освою чергу їх доповнюють.


Translate