07.06.2023 року відбулося розширене засідання кафедр спільно із Студентською радою на якому гаранти освітніх програм презентували та узгодили з академспільнотою зміни у структурі ОПП

07.06.2023 року відбулося розширене засідання кафедр спільно із Студентською радою на якому гаранти освітніх програм презентували та узгодили з академспільнотою зміни у структурі ОПП

07.06.2023 року відбулося розширене засідання кафедр спільно із Студентською радою на якому гаранти освітніх програм презентували та узгодили з академспільнотою зміни у структурі ОПП.
Так, здобувачі освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» за ОС «бакалавр» висловили пропозицію гаранту к. е. н, в. о. завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія Тимківу Андрію Олександровичу про доцільність обрання комплексного кваліфікаційного іспиту як підсумкової форми атестації здобувачів, а також підтримали раніше подані пропозиції викладачів кафедри про зміни у нормативних компонентах ОП.
Гаранту ОП «Облік і оподаткування» к. е. н, доценту кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія Годнюк Ірині Валентинівні, представники академспільноти запропонували укрупнити ряд нормативних дисциплін та збільшити відповідно до цього обсяг кредитів ECTS за цими освітніми компонентами.
В процесі обговорення виникали додаткові питання до гарантів та розробників ОП, а також жвава дискусія навколо освітніх компонентів представлених освітніх програм.
Групою розробників ОПП взято до уваги конструктивні пропозиції колег з інших кафедр та здобувачів освіти.


Translate