Відзначаємо Міжнародний день академічної доброчесності!

Відзначаємо Міжнародний день академічної доброчесності!

Відзначаємо Міжнародний день академічної доброчесності!

21 жовтня вся світова спільнота відзначає Міжнародний день академічної доброчесності. Україна вперше долучилася до відзначення цього Дня у 2020 році. З кожним роком все більшого значення для української академічної спільноти набуває питання впровадження міжнародних академічних стандартів в освітнє та наукове середовище.
«Фундаментальні цінності академічної доброчесності», розробленні Міжнародним центром академічної доброчесності (Ратлендський інститут етики) та Університетом Клемсон (Південна Кароліна), наводять шість основних принципів академічної доброчесності, які є основою формування доброчесної поведінки і професійної етики: чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність та відвага. Чесність перед собою та іншими людьми, взаємна довіра викладачів та студентів, справедливе оцінювання результатів навчання, повага до наукових напрацювань колег, відповідальність за власне навчання та виконання робіт, відвага у реалізації усіх поставлених перед тобою завдань, самостійне подолання труднощів у навчанні та роботі.
Академічна доброчесність покликана боротися з різними видами недоброчесних практик: плагіатом, самоплагіатом, фабрикацією й фальсифікацією результатів наукових досліджень, обманом, списуванням, хабарництвом тощо.
Відповідно до ст.42 Закону України «Про освіту», дотримання принципів академічної доброчесності є двостороннім процесом, до якого залучені як адміністрація закладу освіти, викладачі, так і здобувачі освіти.
Будучи взірцем для наслідування молоді, викладачі є втіленням в життя ідеалів доброчесності та високого професіоналізму, надихають студентів розвиватися, створювати власні проєкти, мотивують до відповідального навчання, підвищують віру у власні можливості, що сприяє досягненню вершин в освіті й науці на принципах академічної доброчесності.
Таким чином, академічна доброчесність – не лише нормативна категорія, але й основа якісної освіти, шлях до формування нового покоління національної еліти. Оскільки, від тих студентів, які здобувають освіту сьогодні, залежатимуть основні рішення, що будуть прийматися в економіці, бізнесі, соціальній сфері в майбутньому.
Саме тому, пріоритетними напрямками діяльності Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” та Відокремленого структурного підрозділу “Кам’янець-Подільський фаховий коледж” НРЗВО КПДІ є формування академічної культури та просвітницька робота з питань доброчесного навчання.
Напередодні Міжнародного дня академічної доброчесності в інституті та коледжі з метою популяризації принципів академічної доброчесності, усвідомлення наслідків недотримання її постулатів було проведено кураторську годину. Під час заходу було розглянуто міжнародні нормативні документи, законодавчі документи України, регламентуючі документи НРЗВО “КПДІ” щодо питань академічної доброчесності. Використовувались інформаційні матеріали, відеоматеріали, презентації Academic IQ, SAIUP, Prometheus.
Дякуємо кураторам академічних груп інституту та коледжу, які активно долучилися до популяризації принципів академічної доброчесності і провели змістовні, цікаві й корисні заходи.
Цінуємо прагнення кожного учасника освітнього процесу дотримуватись принципів академічної доброчесності та політики нульової толерантності до проявів недоброчесних практик!


Translate