Було проведено лекцію-практикум “Студентський плагіат: відповіді на актуальні питання”

Було проведено лекцію-практикум “Студентський плагіат: відповіді на актуальні питання”

04 травня відділом забезпечення якості освітнього процесу, акредитації та ліцензування НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут” було проведено лекцію-практикум “Студентський плагіат: відповіді на актуальні питання”. Захід відбувся в онлайн форматі з використанням платформи  ZOOM.

У сучасному освітньому просторі питанням доброчесності надається значна увага. Дотримання цінностей академічної доброчесності особливо необхідне в часи складних подій і викликів в Україні. Зрозуміло, що в майбутньому для подальшої відбудови та розбудови української держави суспільству потрібні будуть ініціативні та креативні професіонали здатні до саморозвитку. Крім того, сучасне життя вимагає від молоді швидкого руху вперед, креативності та прийняття нестандартних рішень, на які здатен лише той студент, який здобуває знання самостійно.

Проблема  академічного плагіату у студентських роботах є надзвичайно актуальною та може набувати різних проявів. В її основі лежить умисне порушення загальноприйнятих в академічному середовищі моральних і правових норм, зазвичай з метою отримання певних переваг.

Лектор Глов’юк Оксана Василівна ознайомила здобувачів вищої та передвищої освіти з причинами, видами та формами академічного плагіату, з практичними аспектами перевірки тексту на плагіат. Було розглянуто регламентуючі документи щодо питань академічної доброчесності, надана інформація про академічну відповідальність за недоброчесність у навчанні.  Також в ході проведення заходу учасники мали змогу удосконалити навики академічного письма.

Лекційне заняття пройшло в доброзичливій атмосфері активного спілкування. В ході проведення заняття лектором були надані змістовні відповіді на численні запитання студентів. В заключній частині лекції акцентувалась увага студентів на важливості написання оригінальних робіт і поваги до робіт інших. Також учасники заходу обговорили позитивні причини не “плагіатити”.

Щиро дякуємо усім за участь, цікаве обговорення та плідну співпрацю!


Translate