Інструкторсько-методичне заняття

Інструкторсько-методичне заняття

Вчимося діяти в екстремальній ситуації під час виникнення пожежі!
11 лютого 2021 р. в Подільському спеціальному коледжі Складанівським Олегом Леонідовичем, начальником штабу цивільного захисту проводилося інструкторсько-методичне заняття практичної спрямованості на тему: «Інструктаж та перевірка знань у працівників чергової служби коледжу вимог загальних інструкцій з пожежної та техногенної безпеки, здійснення контролю за додержанням протипожежного стану, огляду територій і приміщень, порядку ввімкнення освітлення, а також дій у разі виявлення пожежі та спрацювання засобів пожежної сигналізації».
Основні питання, що виносились на інструкторсько-методичне заняття:
1. Керівні документи з питань здійснення контролю за додержанням протипожежного стану, огляду територій і приміщень, порядку ввімкнення освітлення, а також дій у разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації.
2. Загальні вимоги Інструкції з пожежної та техногенної безпеки для навчального корпусу та гуртожитку закладу освіти.
3. Вимоги правил пожежної безпеки до утримання навчальних кабінетів, службових приміщень, спеціальних приміщень (кабінети інформатики, хімії, фізики, лабораторії, спортивна та актова зали, приміщення харчоблоку, склади, гаражі тощо) та кімнати в гуртожитку.
4. Порядок застосування первинних засобів пожежогасіння та засобів індивідуального захисту.
Головна увага приділялась практичному застосуванню первинних засобів пожежогасіння, зокрема застосування вогнегасників і пожежних кранів з пожежними рукавами під час локалізації та ліквідації пожежі.
Окремо розглядалось питання щодо застосування засобів індивідуального захисту (протигазів типу ГП-5 та ГП-7). Цього року, директором коледжу Мар’яном Тріпаком було прийнято рішення щодо забезпечення чергової зміни (чергові, сторожі закладу освіти) більш сучасними засобами захисту, зокрема протигазами ГП-7 з переговорним пристроєм.
В Подільському коледжі безпеці життєдіяльності працівників та студентів керівництвом коледжу приділяється особлива увага. Даний захід проводився з використанням навчального кабінету з питань охорони праці, техніки безпеки і цивільного захисту та двох навчальних майданчиків для відпрацювання практичних дій. На заняття залучались керівники структурних підрозділів відповідальні за об’єкти закладу освіти, фахівець з питань безпеки та охорони, працівники чергової зміни (чергові навчального корпусу та гуртожитку, сторожі), прибиральниці службових приміщень навчального корпусу та гуртожитку закладу освіти. Під час практичних дій щодо застосування первинних засобів пожежогасіння та виконання нормативів з одягання засобів індивідуального захисту працівники закладу продемонстрували належні навики та вміння.
УВАГА! Пам’ятаємо, що гарантування пожежної безпеки є складником діяльності всіх посадових осіб та працівників закладу освіти. Тому, від їх діяльності та виконання посадових обов’язків у сфері пожежної безпеки залежить протипожежний режим коледжу в цілому

Translate