Всеукраїнський науково-практичний семінар «Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його профілактика»

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його профілактика»

05 грудня в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі  з ініціативи кафедри соціальної роботи та психології відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар “Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його профілактика”. З вітальним словом до усіх присутніх звернувся Федорчук Віктор Миколайович, к. псих. н., доцент та Тріпак Мар’ян Миколайович, директор коледжу, к. е. н., доцент, заслужений працівник освіти України. У ході семінару обговорювались наступні доповіді: “Методологічні засади вивчення психічного та психологічного здоров’я людини” (Савчин М. В., д. псих. н., професор, завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка), “Методи психологічного виходу з ситуацій, що призводять до синдрому вигорання в процесі професійної дільності” (Панчук Н.П., к.псих.н., доцент, доцент кафедри психології освіти КПНУ ім. І.Огієнка), “Основні чинники синдрому емоційного вигорання працівників соціономічних професій” (Федорчук В.М., к. псих.н., доцент, доцент кафедри соціальної роботи та психології  викладач Подільського спеціального коледжу), “Психологія фінансово-економічної діяльності інклюзивного коледжу у сфері оздоровчої парадигми” (Тріпак М.М., к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти України, директор коледжу; Гарбарець І.А., заступник директора з навчальної роботи  Подільського спеціального коледжу), “Прокрастинація як чинник впливу на психічне здоров’я людини” (Комарніцька Л.М., к.філол.н., викладач Подільського спеціального коледжу; Боровисюк Т.В., викладач Подільського спеціального коледжу), “Психічне здоров’я освітян та його збереження” (Кучеров Г.Г., к. істор.н., доцент, викладач Подільського спеціального коледжу), “Духовні критерії навчально-виховного процесу із забезпечення психічного здоров’я персоналу освітніх організацій” (Дудченко В.С., к. філос.н., доцент, викладач Подільського спеціального коледжу; Вольська А.О., к. е.н., доцент, викладач Подільського спеціального коледжу); “Формування гармонійно розвиненої особистості з урахуванням екологічних умов” (Марчак Т.А., к. філол. н., викладач Подільського спеціального коледжу), “Релаксація як засіб зняття напруги та збереження психічного здоров’я фахівців соціальної сфери” (Жиляк Н.В., к. псих. н., викладач Подільського спеціального коледжу), “Причини, прояви та профілактика професійного вигорання педагога” (Загалевич В.Л., викладач Подільського спеціального коледжу), “Психічне здоров’я та психопрофілактика захворювань як умова ефективної професійної діяльності педагога” (Волощук М.Б., викладач Подільського спеціального коледжу), “Методи профілактики та подолання професійного вигорання” (Дужева О.Г., викладач Подільського спеціального коледжу; Пещанюк Н.О., викладач Подільського спеціального коледжу), “Охорона психічного здоров’я в умовах ведення АТО” (Гуменюк І.М., викладач Подільського спеціального коледжу), “Передумови професійного вигорання викладачів вищої школи” (Палилюлько О.М., к. істор.н., викладач Подільського спеціального коледжу), “Психічне здоров’я як фактор ефективності діяльності працівника соціальних служб: зарубіжний досвід” (Гуменюк І.Л., к. е.н., заступник директора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Подільського спеціального коледжу; Боршуляк Н.С., викладач Подільського спеціального коледжу) та ін. 
           Проблематика доповідей та тема самого семінару є надзвичайно актуальною, оскільки під час обговорення доповідей виникали дискусії та активне обговорення питань психічного здоров’я, емоційного вигорання та особливостей його профілактики серед викладачів вищої школи. Адже,сучасна система освіти в Україні є досить вимогливою до всіх аспектів діяльності викладача. Педагогічний процес у вищих навчальних закладах потребує високого рівня знань викладача, широту його педагогічних вмінь, володіння ефективними способами навчання і, в першу чергу, гармонійно розвиненої особистості педагога.

           Як підсумок, слід відмітити, що інтенсивність впливу стресового чинника залежить від індивідуальних особливостей фахівця, його досвіду, від ставлення людини до ситуації що склалась. Оскільки попередити розвиток професійного вигорання простіше, порівняно з процесом його усунення, то слід бути уважним до чинників, які сприяють розвитку психофізичного вигорання. Адже від рівня здатності викладача протистояти професійним стресам залежить не лише психофізичний стан фахівця, але і рівень якості вищої освіти загалом.


Translate