Науково-теоретичний семінар “Підготовка соціального працівника крізь призму ідей В. О. Сухомлинського”

Науково-теоретичний семінар “Підготовка соціального працівника крізь призму ідей В. О. Сухомлинського”

23 жовтня  в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі  з ініціативи кафедри соціальної роботи та психології відбувся науково-теоретичний семінар «Підготовка соціального  працівника крізь призму ідей В.О. Сухомлинського»

Захід розпочався з вітального слова директора коледжу к.е.н., доцента, заслуженого працівника освіти України Тріпака М.М., який зазначив актуальність обраної теми.

В роботі  науково-теоретичний семінару взяли участь викладачі кафедри соціальної роботи та психології. З особливою увагою учасники семінару слухали цікаві,  змістовні доповіді Федорчука Віктора Миколайовича, кандидата психологічних наук,  доцента кафедри соціальної роботи та психології  – «В. О. Сухомлинський про емоційну культуру педагога, як базовий чинник професійної діяльності», Присакара Володимира Васильовича, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри соціальної роботи та психології Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу –  «Передумови організації інклюзивної освіти в педагогічній діяльності В.О. Сухомлинського», Пещанюк Надії Олексіївни, викладача кафедри інформаційної діяльності, документознавства і фундаментальних дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу  – «Життєвий та творчий шлях В.О. Сухомлинського».

Василь Олександрович Сухомлинський – непересічне явище світової педагогічної думки. Мабуть, немає іншого педагога, який би стільки роздумував, переживав, писав про особистість  вчителя. Усі найвідоміші його книжки («Серце віддаю дітям», «Духовний світ школяра», «Сто порад учителеві», «Павлиська середня школа», «Розмова з молодим директором школи», «Як виховати справжню людину», «Шлях до серця дитини», «Народження громадянина», «Методика виховання колективу», «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості», «Вірте в людину», «Людина неповторна»), переважна більшість праць присвячені найрізноманітнішим аспектам фахової, психолого-педагогічної підготовки вчителя. Осмислення значення педагогічної діяльності Василя Сухомлинського є однією з актуальних проблем сучасної педагогіки.

Осередком, сутністю педагогічної системи Сухомлинського стали гуманізм, ставлення до дитини як до унікальної особистості, природовідповідність, культуровідповідність, опора на позитивне в дитині, створення ситуації успіху. Любов до дитини органічно поєднувалася з виваженою вимогливістю, що забезпечувало формування характеру, загартування волі, вміння переборювати труднощі, досягати мети у власній життєтворчості.

 Подальшого вивчення потребує феномен  цілісності педагогічної системи  Василя Сухомлинського з акцентами на особистості Учителя, його саморозвитку, що забезпечувало індивідуальний підхід до дитини, розвиток обдарувань кожного, утвердження в подальшому навчанні і житті як успішної особистості.


Translate