СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Головюк_О.В.

Глов’юк Оксана Василівна

Посада: уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, провідний фахівець відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації
Email: oksana_shulyk@ukr.net
Дата народження: 17.11.1980 р.н.
Життєве кредо: Світ – це дзеркало, і воно повертає кожному його власне зображення.
Професійне кредо: Допомагаючи іншому піднятися на гору, ви самі наближаєтеся до вершини.

Освіта:
Закінчила у 2006 р. Кам’янець-Подільський державний університет ім. І. Огієнка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія і дефектологія. Логопедія» та здобула кваліфікацію практичного психолога в закладах освіти і логопеда.
Закінчила у 2008 р. Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію магістра психології, викладача психології вищого навчального закладу.
Професійна діяльність:
Протягом 2010-2013 рр. працювала в Кам’янець-Подільському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, займала посаду соціального педагога.
З 2020 р. займаю посаду фахівця моніторингу якості освіти в Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”.
Стажування та підвищення кваліфікації:
У 2013 році пройшла курси підвищення кваліфікації в Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи, тема «Психолого-педагогічні умови формування здорового способу життя у дітей підліткового віку»

 • оприлюднювати Політику забезпечення якості вищої освіти інституту та передвищої освіти фахового коледжу;
 • сприяти реалізації Політики забезпечення якості вищої та передвищої освіти структурними підрозділами інституту/коледжу;
 • сприяти залученню до реалізації Політики забезпечення якості вищої та передвищої освіти інституту/коледжу зацікавлених осіб з числа роботодавці забезпечувати участь здобувачів вищої та передвищої освіти у процесах оцінки якості освітнього процесу та якості вищої та передвищої освіти;
 • сприяти професійному розвиткові науково-педагогічного персоналу;
 • розробляти пропозиції, організовувати і проводити моніторингові заходи у сфері забезпечення якості вищої та передвищої освіти;
 • використовувати необхідну інформацію для ефективного управління якістю вищої та передвищої освіти;
 • забезпечувати участь здобувачів вищої і передвищої освіти та педагогічних, науково-педагогічних працівників у наданні та аналізі інформації, а також плануванні подальшої освітньої діяльності;
 • здійснювати супровід процесу моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, забезпечуючи їх відповідність європейським стандартам, а також потребам здобувачів вищої та передвищої освіти і суспільства;
 • готувати узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали щодо питань якості вищої та передвищої освіти;
 • надавати консультативну та науково-методичну допомогу з питань якості вищої та передвищої освіти суб’єктам освітнього процесу;
 • інформувати учасників освітнього процесу та громадськість про стан якості вищої освіти в інституті та передвищої освіти у фаховому коледжі;
 • визначати основні тенденції зміни кількісних та якісних показників на основі аналізу моніторингу навчальних досягнень здобувачів вищої та передвищої освіти відповідно до вимог ринку праці;
 • готувати пропозиції щодо усунення недоліків, виявлених під час моніторингових перевірок;
 • розробляти нормативно-методичне забезпечення системи контролю якості вищої та передвищої освіти;
 • розробляти пропозиції щодо критеріїв, чинників та показників якості вищої та передвищої освіти;
 • розробляти матеріали для опитування здобувачів вищої та передвищої освіти та педагогічних, науково-педагогічних працівників із питань якості вищої та передвищої освіти;
 • вносити пропозиції щодо удосконалення системи комплексного рейтингу педагогічних, науково-педагогічних працівників інституту/коледжу;
 • розробляти рекомендації та пропозиції за результатами аналізу внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • брати участь у науково-практичних, навчально-методичних конференціях, семінарах та тренінгах із питань якості вищої та передвищої освіти;

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” (правонаступництво).

Положення про моніторинг якості освіти в Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” (правонаступництво)

Положення про опитування студентів стосовно якості освітньої діяльності в Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” (правонаступництво).

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Кодекс академічної доброчесності Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

world2 Анкета для опитування здобувачів освіти випускного курсу ОПП
ВСП Кам’янець-Подільський/фаховий коледж
world2 Опитування здобувачів вищої/фахової передвищої освіти
щодо системи оцінювання знань та виявлення проявів корупції
world2 Анкета для опитування роботодавців
world2 Анкета для опитування здобувачів вищої освіти випускного курсу ОПП Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
“Кам’янець-Подільський державний інститут”
world2 Опитування студентів щодо якості організації освітнього процесу
в НРЗВО “Кам’янець-Подільський деревний інститут” та ВСП
Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ
world2 Анкета для опитування здобувачів вищої/фахової передвищої освіти
“Викладач очима студента”
world2 Опитування науково-педагогічних/педагогічних працівників щодо розуміння політики доброчесності та дотримання принципів академічної доброчесності
world2 Опитування здобувачів вищої/фахової передвищої освіти
щодо розуміння політики доброчесності та/дотримання принципів академічної доброчесності
world2 Анкета для опитування викладачів щодо якості освітньої діяльності в Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”
та Відокремленому структурному підрозділі Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ
world2 Анкетування щодо особливостей адаптації студентів до умов навчання у
НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут”/ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Освіта в Україні - Освіта.ua Зовнішне незалежне оцінювання - НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НФаУ) Головна | Міністерство освіти і науки України

 

Translate