Наукова робота у сфері інклюзії та інклюзивної освіти

ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ СЕТОРУ

Дерлиця Андрій Юрійович

Посада: викладач кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики
Науковий ступінь: кандидат економічних наук; докторант
Тема кандидатської дисертації: “Державний бюджет в умовах демократії (домінанти суспільного вибору та реалії бюджетного процесу)“
Email: derlytsya@gmail.com
Дата народження: 07 червня 1976 р.
Коло наукових інтересів: концептуальні, методологічні, інституційні та практичні аспекти функціонування суспільних (державних та місцевих) фінансів.

  • сприяння підвищенню значущості науково-дослідної роботи у сфері інклюзії та інклюзивної освіти, розвитку наукових шкіл і провідних наукових колективів Інституту;
  • проведення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері інклюзії та інклюзивної освіти;
  • координація здійснюваної в Інституті науково-дослідної, науково-методичної, експериментальної і технологічної роботи;
  • розвиток взаємовигідних міжнародних наукових зв’язків, виконання спільних наукових-дослідних проектів і програм, міжнародний обмін науковою інформацією; використання прийнятих в міжнародній практиці форм міжнародних наукових обмінів;
Translate